Tornado F1 je hibrid koji pomera granice u proizvodnji krastavaca u zatvorenom prostoru. Potencijal, ranostasnost, prinos, koncentrisano dospece, ukus i druge osobine jednostavno ostavljaju samoprozvane konkurente daleko iza, jer Tornado nema konkurenciju – Tornado ruši sve pred sobom.
Najranije dospece Tornada u rano prolece i veoma koncentrisan prinos u kratkom periodu iskorišcavanja hibrida otvaraju prostor lake i brze zarade u momentu kada je novac najpotrebniji.

Mislimo da je, upravo, to bio razlog što je zastupljenost Tornada u proizvodnji, za samo jednu sezonu, povecana za 260 procenata. Od svih hibrida Nirit Seeds-a u sezoni 2005. Tornado je imao najvece povecanje prodaje.

Tornado podjednako uspešno možete gajiti i u niskim i u visokim plastenicima.

Tornado je partenokarpni krastavac (Beith Alpha tip) sa veoma brzim porastom, snažnom biljkom i krupnim listovima. Visok potencijal izražen je kroz veliki broj zametaka na kolencima, a iskorišcenje potencijala ovog hibrida prvenstveno zavisi od pravilne ishrane. Praksa je pokazala da obilno dubrenje stajnjakom veoma stimulativno deluje na biljku povecanjem broja plodova na kolencima, boljim imunitetom biljke i višim prinosom. Pored osnovnog dubrenja važna je i pravilna prihrana.

Plodovi su glatki, blago rebrasti, veoma ukusni, dužine 18 - 21 cm, sa manjim procentom vode, usled cega su pogodniji za cuvanje, transport i prodaju. Konzumiraju se bez ljušcenja.

Rez/tol: S

Kalkulacija proizvodnje
Mnogo pozitivnih osobina poklopilo se u jednom hibridu:
• rano dospece kada je cena na tržištu visoka i najprihvatljivija;
• koncentrisano dospece koje omogucava visok prinos u kratkom vremenskom periodu kada je cena visoka;
• kada na tržište prispeju druge kulture (paradajz, paprika), ponuda se poveca i cena naglo padne. Do tog momenta Tornado je vec postigao pun prinos i bez griže savesti, može da se cupa i zameni narednom kulturom.