Pindstrup tresetni supstrati prodaju se poljoprivrednim proizvodjacima sirom sveta. Kompanija Pindstrup osnovana je u Danskoj 1905. godine, a danas ima proizvodna postrojenja u Danskoj, Irskoj, Spaniji, Estoniji i Latviji.

Godisnja proizvodnja treseta i supstrata je nekih 1.300.000 m3, sto cini Pindstrup grupaciju jednom od najznacajnijih u evropi.

Pindstrup kvalitet:

Prednosti za proizvodjace:

 • Direktni kontakti sa strucnim Pindstrup konsultantima
 • Razvoj proizvoda u raznim klimatskim zonama
 • Sopstveni izvor sirovine u 5 zemalja
 • Visoko kvalitetne sirovine
 • Jedinstvena kontrola kvaliteta proizvoda
 • 100 godina iskustva
 • Kratko vreme od proizvodnje supstrata do proizvodjaca
 • Najbolji supstrati za Vase biljke i klimu
 • Sigurna isporuka iz godine u godinu
 • Bolji porast Vasih useva
 • Ujednacen i strogo kontrolisani kvalitet - UVEK
 • Pouzdan poslovni partner

Strucna sluzba preduzeca Virginia godinama istice znacaj kontrole kvaliteta supstrata u pogledu pH vrednosti, sterilnosti, kolicine hrane, dobrog vodno-vazdusnog rezima itd. Nasa teznja da proizvodjacima ponudima najkvalitetnije i najpouzdanije proizvode dovela nas je upravo do ovog proizvodjaca tresetnih supstrata. Zato verujemo da Pindstrup supstrati treba da budu zastupljeni u svakoj povrtarskoj i cvecarskoj proizvodnji kod nas.

Stucna sluzba Virginia d.o.o. na raspolaganju za sve informacije.