Pre pocetka sa IPM programom, u plasteniku i na biljkama ne sme biti štetnih insekata i ostataka pesticida.

Uvek pažljivo pratite uputstva iz naših preporuka i tehnickih obrazaca. Neki insekticidi koji se koriste za kontrolu štetocina mogu biti toksicni i za predatore i za bumbare. Pre nego što primenite bilo koji pesticid proverite kakvi su njegovi sporedni efekti na bumbare i predatore. Ukoliko Vam je potrebno više informacija proverite našu «side effect» listu i kontaktirajte Biobest strucnjake.

1. Po rasadivanju biljaka, preporucujemo postaviti 20 žutih lepljivih Bug-scan ploca po hektaru. One se koriste za preventivno otkrivanje letecih insekata. Postavite i održavajte lepljivu plocu nekih 30 cm iznad vrha biljke sve vreme. Pregledajte ove ploce najmanje jedanput nedeljno.

2. Kada primetite prvu belu leptirastu vaš na lepljivoj ploci ili na usevu, unesite 1-2 Encarsia formosa po m2 nedeljno, tokom sledece 3 nedelje (ukupno za tri nedelje 3-6 osica). Encarsia formosa je parazitna osica sa pupom crne boje. Naziv proizvoda je Encarsia system. Pupa ovih osica je upakovana na kartonskim karticama. Postavite ove kartice na metar ispod vrha biljke, tako da nisu izložene suncevoj svetlosti. Encarsia formosa se koristi tokom zime i ranog proleca. Druga parazitne osica Eretmocerus eremicus (=Eretmocerus system) se preporucuje primenjivati tokom kasnog proleca, leta i pocetka jeseni (pocetak uvodenja oko 20-te nedelje). Kada koristite Eretmocerus, parazitirana larva bele leptiraste vaši prelazi u žutu boju. Takode možemo primenjivati i mešavinu od 50% Encarsia i 50% Eretmocerus (=Eretmix system). Ovaj proizvod ima prednosti obe osice: Encarsia je vrlo efikasna kada su vremenski uslovi sa manje svetlosti, dok je Eretmocerus vrlo uspešan pri višim temperaturama i sa dosta svetlosti. Eretmix-system je poželjno koristiti u prolece (od 14 nedelje). Kolicina osica je ista i za ove osice.

Ponekad se vec u rano prolece javi veliki broj bele leptiraste vaši. Vrlo je važno kontrolisati ova žarišta pre nego što se jave na velikoj površini u objektu. Za ovu namenu imamo parazitne osice u slobodnoj formi. Postavite minimum ½ pakovanja po žarištu. Osice u slobodnoj formi mogu biti raširene ispod biljke na foliju ili na lišcu biljke. Pobrinite se da pupa ne bude vlažna, jer u tom slucaju ona postaje osetljiva na bolesti i nece raditi dobro. Takode ih možete postaviti i u Bio box kutije.

3. Cetiri nedelje od prvog uvodenja osica proverite da li je stepen parazitiranih larvi dovoljan. Ukoliko nije nastavite uvodenje 1 osice po m2 nedeljno dok se ne dobije 80% parazitiranih larvi. Stepen možete videti promenom boje larve bele leptiraste vaši (žuto: Eretmocerus ili crno: Encarsia). Selektivni insekticidi mogu biti korišceni da smanje populaciju bele leptiraste vaši na nivo od koga predatori mogu preuzeti kontrolu.

4. Posle januara, kada dani postanu duži, i kada je jaci intenzitet svetlosti uvedite predatora Macrolophus caliginosus (Macrolophus-system). Kolicina je 1 komad po m2. U pocetku uvedite 0,5 kom/m2, a zatim, dve nedelje kasnije uvedite još 0,5 kom/m2. Razvoj Macrolophus je vrlo spor u pocetku, tako da je potrebno biti strpljiv. Uvek uvedite 1 pakovanje od 250 Macrolophus na 1 mesto unošenja. (Pakovanje od 500 Macrolophusa na 2 mesta unošenja). Oznacite ova mesta i na tim mestima neko vreme ne skidajte lišce. Uvodenje se može vršiti kartonskim Bio box-om. Odaberite 5 biljaka u nizu i na svaku postavite po jedan Bio box, jedan metar ispod vrha biljke i u senci (izbegavati direktne sunceve zrake). Podelite 1 pakovanje na 5 bio box-a. NE STAVLJAJTE CELO PAKOVANJE U JEDNU KUTIJU, JER MACROLOPHUS NA DNU KUTIJE NECE MOCI DA IZAÐE NAPOLJE. Ravnomerno raširite Macrolophusa po plasteniku tako da imate ujednacenu distribuciju. Primer širenja možete naci u prilogu.

5. Da bi ubrzali razvoj Macrolophusa, kada je mali broj vaši prisutan, hranite Macrolophus Nutrimac-om. Nutrimac je pakovan u tube od 10 mg. Koristite 1 tubu po hektaru nedeljno tokom prvih 6 nedelja po uvodenju Macrolophusa. Hranite Macrolophusa 2 puta nedeljno. Uvek stavite Nutrimac na lišce u tackama uvodenja. Lišce lagano navlažite i stavite Nutrimac na lišce, tako ce se Nutrimac bolje pricvrstiti za list i nece lagano pasti na zemlju. Nutrimac može biti uskladišten u zamrzivacu (duboko zamrzavanje), tako da se može naruciti celokupna kolicina Nutrimaca na pocetku sezone – odjednom.

6. Potrebno je neko vreme pre nego što Macrolophus preuzme kontrolu bele leptiraste vaši. Macrolophus je dosta osetljiv na veliki broj insekticida tokom prvih nedelja. Ukoliko niste sigurni uvek proverite efekat preparata na predatore. Ukoliko dolazi do povecanja populacije bele leptiraste vaši povecajte broj osica. U periodu mart-maj i kada ima dosta svetlosti unesite ½ pakovanja Eretmocerusa u slobodnoj formi po žarištu i tako sledecih nekoliko nedelja, dok 80% larvi ne bude parazitizirano. U slucaju žarišta prednost dajemo unošenju osica u slobodnoj formi koje su na raspolaganju u pakovanjima od 5.000 jedinki (Eretmix ili cisti Eretmocerus). Ovakve osice mogu biti postavljene u Bio box ili na plasticne folije na podu (grodan, treset...)

7. Odstranite lepljive trake kada poraste populacija Macrolophusa, zato što se na lepljive trake lepe i predatori. Sada postavite žute lepljive trake horizontalno na stazu za kontrolu prisustva lisnih minera, ukoliko ocekujete pojavu ovih štetocina.

8. Po uocavanju prisustva lisnih minera na lepljivim trakama uneti 2x0,25 Dacnusa/Diglyphus (90%-10%) po m2 nedeljno (=Dacnusa mix system). Ponovite (drugo unošenje) jednu nedelju posle prvog. U slucaju povecanja brojnosti lisnih minera (1 lisni miner po biljci) unesite 0,1 Diglyphus/m2 po biljci u toku 3 nedelje, ili dok ne dode do parazitiranja veceg broja lisnih minera (=Diglyphus system). Brojanje lisnih minera je vrlo bitno. Kada vidimo da ima novih malih mina na vršnom lišcu biljke, to je najbolji momenat za pocetak uvodenja osica, zato što one više vole mlade larve lisnih minera.

9. Prskanje, prašenje i isparavanje sumpora je štetno za predatore u pocetnoj fazi. Kada se formira populacija predatora, može se primenjivati sumpor. Sumpor ce i dalje napraviti štete predatorima, ali ce ta šteta biti u prihvatljivim okvirima. Preporucujemo prestanak korišcenja sumpora dok se ne izgradi populacija. Ukoliko je pepelnica veoma agresivna možete koristiti pomalo sumpora. Tri puta nedeljno po pet sati tokom noci (zavisi od kolicine ožegotina) dace dovoljnu zaštitu biljkama, a nece napraviti previše štete predatorima. Prilikom isparavanja sumpora, zatvorite prozore i koristite ventilatore za vecu efikasnost i homogenost pokrivanja.

10. Na skici možete pronaci primer kako pravilno postaviti Macrolophusa u objektu. Takode je oznacen i položaj košnica sa bumbarima. Uvek ih stavljajte blizu staze. Svi detalji o primeni bumbara mogu se naci u tehnickom uputstvu.