Šampinjonska mušica je jedna od najopasnijih štetocina u cvecarskoj proizvodnji. Povremeno, pogotovu posle blage zime, javlja se masovno i cini ogromne štete. Njenoj pojavi, uz blage vremenske uslove, doprinosi i neodržavanje higijenskih mera u okolini objekta, primena domaceg - pravljenog supstrata, mešanje kupovnih supstrata sa nesterilnim materijalom i dr. Borba hemijskim merama protiv te štetocine je teška i neizvesna, ali zato, sa druge strane, biološke mere brzo i efikasno rešavaju problem.

Steinernema – System

Steinernema – System (predatorska vrsta nematoda) je proizvod renomirane belgijske firme Biobest. To je pravo biološko rešenje u borbi protiv šampinjoske mušice ( rod Sciara) u plastenicima, a sacinjena je od jedinstvene vrste predatorskih nematoda Steinernema feltiae, koje traže i uništavaju larve šampinjonske mušice u supstratu.

 

 

Biologija

Šampinjonska mušica pripada familiji Sciaridae. To su male, tamne mušice, dužine 3-5 mm, sa dugim, tankim antenama i nogama. Obicno se javljaju u toploj i vlažnoj okolini u blizini biljaka. Mogu biti prisutne u plastenicima preko cele godine.

Posle parenja ženka polaže 50-200 jaja, koja se izlegu za 2-3 dana. Ispiljene larve se razvijaju 2-3 nedelje i za to vreme dostignu dužinu od 5 mm, providno bele su boje, sa glavom, koja je izrazito crna. One se potom ucaure u supstrat i pojavljuju kao odrasli insekti 3 dana kasnije. Na temperaturi od 24°C razmnožavaju se konstantno. Životni ciklus ove vrste traje 3-4 nedelje.

Oštecenja

Larve šampinjonske mušice mogu prouzrokovati velike štete. One se ne hrane samo raspadnutom organskom materijom u supstratu, kao što su alge i bud, vec takode i živom materijom, kao što je koren i stablo biljke. Ubušuju se u koren i/ili stabljiku reznica, rasada ili mladih biljaka. Kao rezultat ovoga dolazi do širenja sekundarnih bolesti biljaka, kao što su: Pythium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium i Verticillium.

Najcešci simptomi ovakvih napada su sušenje i usporavanje rasta biljaka. U najgorem slucaju može doci do uginuca biljaka.

Na napade šampinjonske mušice narocito su osetljive sledece biljke:

• rasad, reznice i mlade biljke, narocito u toplim i vlažnim uslovima;
• saksijsko cvece, npr. iz rodova Poinsettia, Azalea, Cyclamen, Kalanchoe, Exacum, Gerbera, Begonia...;
• pojedini usevi koji se gaje u kamenoj vuni.

Nacin delovanja

Steinernema-System obezbeduje postojanu, efektivnu zaštitu useva od napada šampinjonske mušice zahvaljujuci svom nacinu delovanja. Unete u supstrat nematode aktivno traže larve šampinjonske mušice i ulaze u njih kroz telesne otvore. U unutrašnjositi larve mušice, nematode se krecu ka crevnom kanalu i ubušuju u zid creva iste. Specificna bakterija koja živi u simbiozi sa nematodama se tada oslobada i konacno prouzrokuje smrt larve šampinjonske mušice.

Nematode se razmnožavaju unutar larve mušice. Posle uginuca (raspadanja) larve, nova generacija nematoda se krece supstratom u potrazi za narednim plenom.

Kontrola pojave šampinjonske mušice u plastenicima

Obavezno primenjivati preventivne tretmane. Na taj nacin se smanjuje mogucnost povecavanja populacije šampinjonske mušice i sprecavaju štete na usevima. Tretman treba obaviti odmah nakon setve semena, pikiranja ili ožiljavanja reznica. Mnogo useva je osetljivo na šampinjonske mušicu tokom prvih šest nedelja razvoja, a cesto je dovoljan samo jedan tretman nematodama da bi se usev zaštitio. Za useve sa dužom vegetacijom potrebno je ponoviti tretman u intervalu od šest nedelja. Ako se tretman nematodama ne obavi na vreme i šampinjonske mušica se prenamnoži u usevu bice potrebno 2-3 nedelje pre nego što se populacija odraslih muva znacajno smanji.

Nematode pokazuju najvecu aktivnost u toplom i vlažnom supstratu (15-20°C). Na temperaturama ispod 10°C ili preko 30°C nematode su neaktivne. Vlažnost treba obavezno kontrolisati tako da ne dode do pojave algi ili prevlaživanja supstrata, jer to može uticati na prenamnožavanje šampinjonske mušice.

Pakovanje

Steinernema –System je u tecnom stanju velike gustine poput gela. Postoje dve vrste pakovanja, koja sadrže minimum 50 ili 200 miliona tek izleglih, mladih jedinki. Mešanjem nematoda sa vodom pravi se suspenzija, koja se lako primenjuje posipanjem po površini supstrata. (Uskoro umesto pakovanja od 200 miliona u prodaji pakovanje od 250 miliona.)

Pakovanje od 50 miliona jedinki je dovoljno za tretiranje 50 m2, a pakovanje od 200 miliona nematoda za površinu od 200 m2. Za direktno mešanje sa supstratom koristi se 10.000 jedinki po litri supstrata ( za saksijske biljke).

Prednosti

• Sprecavanje pojave problema;
• Jednostavna upotreba;
• Kompatibilnost sa drugim merama biološke zaštite;
• Bez rezidualnih ostataka pesticida;
• Apsolutno bezbedan za proizvodaca, korisnika i životnu sredinu;
• Bez upotrebe zaštitnih sredstava prilikom tretiranja;
• Bez problema pri odlaganju ambalaže.

Virginia d.o.o. je prvi registrovani uvoznik predatora u Srbiji. Proizvodaci zainteresovani za dodatne informacije, kao i nabavku predatora šampinjonske mušice mogu se javiti našim ovlašcenim distributerima ili u Preduzece Virginia d.o.o. na tel: 011-22 69 043

 


Uputstvo za upotrebu

Steinernema – System sadrži specificnu, predatorsku vrstu nematoda - Steinernema feltiae koja svojom aktivnošcu rapidno smanjuje populaciju šampinjonske mušice u plastenicima. Koristi se za preventivnu zaštitu useva, bezopasan je za ljude i biljke.

Uslovi skladištenja:

• Cuvati Steinernema – System u frižideru na temperaturi od oko 5°C, ali nikako zamrzavati;
• Upotrebiti celo pakovanje nematoda odjednom;
• Poštovati rokove upotrebe (naznaceno na pakovanju).

Vreme tretiranja

U rasadniku Steinernema – System se koristi odmah nakon setve. Inace se primenjuje kada dodje do pojave jedinki šampinjonske mušice u usevu ili kada se njihov napad tek ocekuje.
Tretiranje se mora ponavljati svakih šest nedelja, kada postoji rizik da napad šampinjonske mušice ozbiljno ugrozi usev.
Ako su jedinke šampinjonske mušice vec prisutne u usevu, bice potrebno dve do tri nedelje pre nego što se populacija odraslih jedinki primetno smanji. Da bi se postigli dobri rezultati sa Steinernema – System-om preporucuje se redovno ponavljanje tretiranja.

Instrukcije

Postoje dva tipa pakovanja Steinernema – System-a:

• 50 miliona jedinki nematoda (dovoljno za tretiranje površine od 50 m2 – kurativno);
• 200 miliona jedinki nematoda (dovoljno za tretiranje površine od 200 m2 – kurativno).

Ako se vrši prskanje, fini filteri na rasprskivacima, ciji je precnik manji od 1 mm, moraju biti odstranjeni kako ne bi došlo do blokiranja prilikom tretiranja.
Ne upotrebljavati centrifugalne pumpe, jer mogu uništiti populaciju korisnih nematoda.

Upotrebiti celo pakovanje odjednom.

Pakovanje otvoriti oprezno i sadržaj postepeno sipati u kantu. Ako je potrebno isprati vodom;


Primena

• Pre upotrebe Steinernema –System-a zemljište obavezno mora biti vlažno. Navodnjavati ako je potrebno. Zemljište ne sme biti suvo u bilo kom momentu nakon tretiranja, jer zasušivanje zemljišta može dovesti do uginjavanja nematoda;
• Temperatura zemljišta ne sme biti ispod 10°C 14 dana nakon tretiranja. Na temperaturama iznad 30°C aktivnost nematoda može biti smanjena;
• Ne primenjivati po jakom suncu.

Najbolje vreme za primenu su loši vremenski uslovi (oblacno, visoka vlaga vazduha) i/ili noc.

Moraju se striktno poštovati sledece kolicine:

• Preventivno: 0,5 miliona nematoda/m2
ili 5.000 nematoda po litri supstrata ( za saksijsko cvece);

• Kurativno: 1 milion nematoda/m2
ili 10.000 nematoda po litri supstrata ( za saksijsko cvece).

Upotrebiti najmanje jedan litar suspenzije po m2 ili na 100 l supstrata. Steinernema –System se može primeniti zalivanjem (kap po kap,ubodni kapljaci ili orošavanje) i prskanjem.

Zalivanje

Steinernema –System-om se može zaliti svaka biljka pojedinacno. Rastvoriti jedno pakovanje Steinernema –System u posudi sa vodom. Kolicinu tecnosti odrediti tako što za svaki m2 koji zalivamo moramo imati minimum 1 litar rastvora. Preracunati prema broju saksija ili površine za tretiranje i tretirati po preporucenim dozama.

Kap po kap – ubodni kapljaci

Ako se Steinernema – System koristi za tretiranje saksijskih biljaka (iz rodova Poinsettia, Cyclamen...) tretiranje se može vršiti kapanjem. Da bismo odredili odgovarajucu kolicinu Steinernema –System prvo se mora izracunati zapremina supstrata u saksiji. Preracuni se moraju obaviti prema preporucenoj dozi korišcenja jednog pakovanja Steinernema – System po litri supstrata u saksiji. Posle tretmana dodati izvesnu kolicinu vode da bi sve jedinke nematoda mogle normalno uci u supstrat-saksiju.

Prskanje

Tretiranje prskanjem se može obaviti pomocu obicnih prskalica (maksimalni pritisak od 5 bara). Otvori na prskalici moraju imati precnik od najmanje 1 mm. Odmah nakon prskanja usevi moraju biti isprani velikom kolicinom vode kako bi se omogucio ulazak nematoda u supstrat/zemljište.

Kompatibilnost sa hemijskim preparatima

Supstrat u kome se vec nalaze nematode može biti tretiran drugim hemijskim sredstvima. Naravno, to ne podrazumeva upotrebu nematocida. Mešanje nematoda sa drugim pesticidima istovremeno u jednoj posudi je izrazito zabranjeno.

Virginia d.o.o. je prvi registrovani uvoznik predatora u Srbiji. Uvoz se obavlja pod strogom kontrolom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i nadležnih institucija, kojima se ovim putem zahvaljujemo na razumevanju i saradnji.

Proizvodaci zainteresovani za predatore šampinjonske mušice mogu se javiti ovlašcenim distributerima ili u Preduzece Virginia d.o.o. na tel: 011 - 22 69 043