Kopce za kacenje paradajza predstavljaju novinu u ponudi preduzeca Virginia d.o.o.

Od nedavno, u ponudi preduzeca Virginia d.o.o. je i trenutno najkvalitetnija kopca za vezanje paradajza na trzistu.

 

 

Stucna sluzba Virginia d.o.o. na raspolaganju za sve informacije.