U intezivnoj poljoprivrednoj proizvodnji poput plastenicke ili proizvodnje useva velike vrednosti, gde se godinama koriste ista zemljišta (sa poljosmenom ili bez), stvaraju se optimalni uslovi za razvoj i uvecanje broja zemljišnih patogena. Takvi patogeni, ukoliko nisu pod kontrolom, smanjuju prinose, kvalitet, pa idu i do potpunog uništenja biljke.

Dezinfekcija zemljišta (FUMIGACIJA) je jedino rešenje tog problema.

METIL BROMID (METABROM) kao Fumigant.

Metil bromid je bistra bezbojna tecnost u konzervama pod pritiskom. Otvaranjem konzervi na temperaturama višim od 3,5°C Metil bromid prelazi u gas bez boje i mirisa koji je tri puta teži od vazduha. Sa obzirom da je Metil Bromid bez mirisa iz bezbedonosnih raloga dodano je 2% hlor pikrina kao upozoravajuci elemenat (suzavac).

GLAVNE PREDNOSTI METABROMA (METIL BROMIDA)

Vrlo efikasan protiv velikog broja patogena
Brzo i duboko prodire u zemljište
Vrlo kratko vreme tretiranja
Kratak period provetravanja
Prodiranje i u nerazložene organske materije
Efikasan u širokom rasponu temperatura
Pojacan rast i razvoj biljke na tretiranom zemljištu
Ovo cini Metabrom najefikasnijim i najekonomicnijim fumigantom. Metabrom se upotrebljava pre setve, odnosno sadnje mnogih kultura: POVRCA, DUVANA, VOCA, CVECA, TRAVNJAKA, VINOGRADA, itd.

Patogeni kontrolisani Metabromom:

Nematode: sve vrste
Korovi: vecina jednogodišnjih i višegodišnjih korova
Zemljišne gljivice: Rhizoctonia spp., Pythium spp., Sclerotium rolsfi, Sclerotium spp., Sclerotinia spp., Pyrenochaeta spp., Armillaria , Phytophtora spp., Verticilium spp., Fusarium spp., Curvularia spp. i mnoge druge...
Neke zemljišne bakterije: Corynebacterium Michiganense, Pseudomonas Solanacerum, Streptomyces scabies
Parazitna cvetnica: Orobanche - Cuma
Zemljišni insekti: gotovo svi

METIL BROMID je opasan gas i samo ovlašcena lica mogu vršiti aktiviranje konzervi.