Pindstrup

Supstrati za pikiranje:

Pikiranje paradajza, paprike, plavog patlidzana u case precnika 5-13 cm...

  1. Pindstrup Plus Orange koji se koristi u normalnim uslovima proizvodnje, granulacija 0-10 mm i pH 6,0
  2. Pindstrup Plus Blue koji se koristi u letnjim mesecima, granulacije 0-10 mm i pH 6,0

Supstrate za pikiranje odlikuje fina struktura 0-10 mm i visok kapacitet supstrata za vodu.

Dobit proizvodjaca:

Stucna sluzba Virginia d.o.o. na raspolaganju za sve informacije.